Betekenis ZZP, factoring, boekhouding en andere begrippen gerelateerd aan ZZP boekhouding

Op deze pagina vind je de betekenis van alle begrippen die met ZZP boekhouden, ZZP factoring en ZZP administratie te maken hebben.

AOV

AOV is een afkorting voor Arbeids Ongeschiktheidsverzekering. Het is één van de verzekeringen die wij iedere ZZP’er aanraden (zie “Welke verzekeringen zijn nodig voor een ZZP’er?“). De AOV dekt het risico van niet kunnen werken, wat voor een ZZP’er vaak betekent dat de inkomsten stoppen. In geval van een AOV, keert een verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid, zodat je je je basis levensbehoeften kunt blijven betalen, ook zonder werk.

Belastingdienst

De Belastingdienst is een Overheidsorgaan binnen Nederland, die voor de staat belastingen heft en int. De Belastingdienst is onderdeel van het Ministerie van Financiën. De Belastingdienst heft en int zowel belastingen voor particulieren als voor ondernemingen. Bekende vormen van Belasting zijn onder andere Inkomstenbelasting (IB), Omzetbelasting (OB), Loonbelasting (LB) en Vennootschapsbelasting (VPB). Minder bekend zijn Erfbelasting en Schenkbelasting.

De Belastingdienst staat bekend vanwege het betalingskenmerk acceptgiro, wat iedere betaling aan de juiste belastingplichtige en heffing koppelt.

Betalingskenmerk

Het betalingskenmerk wordt gebruikt door de Belastingdienst om betalingen te koppelen aanslagen of beschikkingen. Zo kan de Belastingdienst makkelijker openstaande bedragen ‘wegstrepen’ tegen gedane betalingen. Als je een betalingskenmerk hebt, gebruik deze dan bij voorkeur bij je betalingen, in plaats van jouw eigen omschrijving. Door het betalingskenmerk goed te gebruiken, kan de Belastingdienst veel betalingen automatisch verwerken. Dit scheelt in verwerkingssnelheid.

Boekhoudpakket

Een boekhoudpakket is een softwarepakket waarin je je ZZP administratie als ZZP’er kunt bijhouden of bij laten houden. Dit gebeurde vroeger met software, maar wordt tegenwoordig vaker gedaan in de cloud. Op deze manier kun je als ZZP’er makkelijker samenwerken met een externe boekhouder, zoals FreshZZP. VOorbeelden van boekhoudpakketten zijn Exact Online, Yuki, Rompslomp. De basis van een boekhouding wordt gevormd door de Balans en de Winst- en Verliesrekening. Deze componenten zijn beschikbaar in ieder professioneel boekhoudpakket.

BTW

Wat is BTW? BTW is een vorm van belasting, namelijk een verbruiksbelasting. De afkorting stat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Deze belasting is van toepassing op ieder product of dienst die je koopt of verkoopt, bijzondere gevallen niet meegerekend, die hebben een ontheffing of vrijstelling. De BTW is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. Het geld dat de overheid met deze belasting verdient, gebruikt zij weer om bijvoorbeeld projecten en  subsidies mee te betalen.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij jij de enige verantwoordelijke bent voor het bedrijf. Bij een eenmanszaak ben je privé aansprakelijk voor zakelijke schulden. Je mag niet meer dan één eenmanszaak oprichten. Deze mag dan wel weer verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben.

Je bent wettelijk verplicht een ZZP administratie voor je eenmanszaak bij te houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de boekhouding. De jaarrekening uit je boekhouding vormt de basis van uw belastingaangiften. Als ondernemer in een eenmanszaak hoef je de jaarrekening niet te deponeren bij KVK.

Exact Online

Exact Online is een boekhoudpakket. FreshZZP maakt gebruik van dit boekhoudpakket vanwege de jarenlange ervaring die Exact heeft met het maken van boekhoudpakketten en de aanwezige kennis over Exact Online binnen FreshZZP. Een Exact Online licentie is inbegrepen in alle boekhoudservices die FreshZZP aan haar klanten biedt.

Factoring ZZP

Factoring ZZP is een vorm van krediet, gebaseerd op geld dat je nog moet krijgen van je klant (openstaande facturen). Er zijn meerdere vormen van factoring: Traditionele factoring, American Factoring maar ook de Korte Termijn Lening ZZP. De laatste heeft als grootste voordeel dat de factoringmaatschappij de klant en de factuur niet van je overneemt. Je klant wordt dus niet geinformeerd over het voorfinancieren van je facturen.

Financial Lease ZZP

Financial lease is vergelijkbaar met een reguliere banklening. Een leasemaatschappij schaft de asset aan, waarbij de asset dient als onderpand. je betaalt rente voor de lening en aflossing voor de aanschafkosten. Vaak is er een eindtermijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor verzekering, wegenbelasting, onderhoud en natuurlijk gebruikskosten. Je wordt (economisch) eigenaar van de asset van dag één.Deze manier van financieren wordt vaak toegepast voor de aanschaf van een auto.

Fiscaal gemak

Fiscaal gemak is een toevoeging die FreshZZP gebruikt op de Exact Online software. Met deze tool verzorgen wij aangiftes voor onder andere de IB-aangiftes van ZZP’ers.

Investeringsaftrek

Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan de investeringsaftrek gebruiken. Een deel van het bedrag dat je investeert, mag je aftrekken van je winst. Investeren bespaart je op deze manier geld.

Kleinschaligheidsaftrek

Kleinschaligheidsaftrek is kort voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het is één van de drie soorten investeringsaftrek en is van toepassing op investeringen in algemene bedrijfsmiddelen, zoals computers, kantoorinrichting en tools. Om de kleinschaligheidsaftrek te mogen toepassen moet je aan bepaalde eisen voldoen, zoals de minimale hoogte van je investering. De kleinschaligheidsaftrek 2022 is gelijk gebleven an de kleinschaligheidsaftrek 2021: € 2.400

Korte termijn Lening ZZP

De Korte Termijn Lening ZZP is een alternatief voor traditionele of American Factoring. Het is een kredietvorm, gericht op ZZP’ers met als doel hen te ondersteunen met hun cash-flow. Door gebruik te maken van de korte termijn lening ZZP zijn ZZP’ers in staat het ondernemerschap niet te laten afremmen door lagere liquiditeit wanneer een klant laat betaalt. Korte termijn lening ZZP is in opkomst in Nederland.

Ondernemerscollectief

Een ondernemerscollectief is een manier waarop ondernemers zich kunnen organiseren, zodanig, dat zij samen een bepaald voordeel kunnen realiseren. Deze voordelen zijn danvan toepassing op alle leden van het collectief. Door het samenwerken, vergroten ondernemers zo de schaal en kunnen zij inkoopvoordelen realiseren, zoals bijvoorbeeld lagere tarieven voor een AOV of Autoverzekering.

Uurtarief

Het uurtarief is het tarief dat je factureert aan je klant voor ieder uur aan arbeid dat je hebt verricht ten gunste van deze klant. In het uurtarief zijn tenminste meegerekend de kosten om het werk uit te kunnen voeren en een risicobudget voor onder andere ziekte en arbeidsongeschiktheid en minder werk in de toekomst. Het bepalen van het ZZP uurtarief wordt doorgaands als lastig ervaren door ZZP’ers omdat het een combinatie is van wat ze graag willen verdienen, wat ze minimaal moeten verdienen en wat marktconform is zonder jezelf uit de markt te prijzen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. Om in aanmering te komen voor zelfstandigenaftrek moet je als ZZP’er voldoen aan twee criteria:

Meer informatie over deze criteria en andere zaken waar je op moet letten bij het starten als ZZP’er vind je in onze Kennisbank: Zo start je als ZZP’er (in 5 stappen).