ZZP’er in de zorg

ZZP’er in de zorg, wat moet je regelen?

Je wilt graag aan de slag als ZZP’er in de zorg, zodat je ook je eigen tijd beter kan bepalen en werk en privé daardoor meer in balans is. Het wisselend beleid en diensten zorgt voor steeds meer ontevredenheid bij zorgverleners in loondienst. Ze zien het werk als een opgave en niet meer als werken met passie. Dit zijn de voornaamste redenen waarom zorgverleners kiezen om als ZZP’er in de zorg aan de slag te gaan.

Als je gaat werken als ZZP’er in de zorg moet je van te voren een aantal zaken regelen. Voor de hand liggend is natuurlijk de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Maar er zijn nog veel meer zaken die je moet regelen voordat je als ZZP zorg verlener aan de slag kan. Denk hierbij aan verzekeringen, je uurloon vaststellen, een goede boekhouder zoeken, belasting betalen en meer.

Wat is een ZZP’er in de zorg, wat heb je nodig wat moet je allemaal regelen voor ZPP in de zorg? We geven je een vliegende start met ons praktisch stappenplan ZZP in de zorg.

Geschatte leestijd: 10 minutes

Wat is een ZZP’er in de zorg?

Wat is een zzp’er in de zorg eigenlijk, waar betekent dit? ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Dit betekent dat je een ondernemer bent, die zichzelf verhuurt of uitleent als zorgverlener. Je bent als zzp’er niet in dienst bij een bedrijf, maar verleent op eigen titel zorg aan jouw cliënten. Je handelt daarbij voor eigen rekening en risico.

ZZP’ers in de zorg kunnen uiteenlopende rollen vervullen, van arts tot verpleger en van opvoedondersteuner tot life coach.

Vanaf het moment dat je als zzp zorg verlener aan het werk gaat, ligt de aansprakelijkheid voor jouw handelen en doen dan ook bij jezelf. Op ieder gebied moet je zelf actie ondernemen. Zoals je financiële zaken regelen, de belastingdienst, je aansprakelijkheid en natuurlijk de zorg voor je klanten.

Wat heb je nodig als ZZP’er in de zorg?

Als je gaat werken als zzp’er in de zorg, moet je aan veel dingen denken. Een aantal stappen moet je van te voren regelen en andere zaken moet je naast je zzp zorgwerk bijhouden. We hebben een stappenplan zzp’er in de zorg worden voor je opgesteld. Deze 10 stappen geven je een houvast als je start als zelfstandig ondernemer in de zorgsector.

1. Je zorg diploma

Zonder zorg diploma kan je niet aan de slag in de zorgsector. Jouw diploma geeft aan dat je kundig bent in de kennis en vaardigheden in de zorg. Voor alle vormen van zorg en hulp heb je dus een diploma nodig. Dit geldt voor alle facetten van werken in de zorgsector. Of je nu gaat starten als zzp in de thuiszorg, als kraamverzorgster, medisch specialist, palliatieve zorgmedewerker of mondhygiëniste. Belangrijk is dat je de juist diploma’s en certificaten op zak hebt. Zeker als je als zzp zorg verlener straks via een bemiddelingsbureau wilt gaan werken, dan is dit een vereiste.

2. Ondernemingsplan schrijven

Het is niet verplicht om een ondernemingsplan te schrijven als je als zzp in de zorg aan de slag wilt. Maar het helpt je wel om een gezond bedrijf te straten en op te bouwen. Wist je dat jouw ondernemingsplan ook doorslag gevend kan zijn bij een financieringsaanvraag?

Bijvoorbeeld als je een eigen thuiszorg coöperatie wilt opstarten. Als zzp’er hoef je geen 100 pagina tellend businessplan te schrijven welke je moet voorleggen aan de Raad van Bestuur. Nee, een ondernemingsplan schrijf je om een helder totaalbeeld van je mogelijkheden te krijgen en jezelf een leidraad te verschaffen.

Omschrijf je dienst, stel de concurrentie vast, bepaal waarom dit het moment het juist is, wat ga je als zzp’er aanbieden, wat is je uurloon, je verwachte omzet en hoe ga je de boekhouding regelen. Allemaal vragen waarbij je in een ondernemingsplan over na moet denken.

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

Voor zzp’ers is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) een belangrijk moment en cruciale stap. Welke regels je moet volgen, wordt bepaald door de categorie waarin je valt, de zogenoemde SBI-code. Het is daarom van belang om je goed voor te bereiden op de inschrijving bij de KvK. Er zijn namelijk diverse SBI-codes voor verschillende beroepen, waarbij er speciale SBI-codes voor werken als zzp’er in de zorg zijn.

Verder moeten de werkzaamheden die je in de praktijk wilt gaan uitvoeren in overeenstemming zijn met wat je bij de KvK hebt vastgelegd. Deze regel is van toepassing op iedere ondernemer. Voor zelfstandige beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg komt daar bovenop dat de SBI-code waarmee je wordt geregistreerd, ook bepalend is voor het zorgwerk. Jouw inschrijving KvK bepaalt aan welke wet- en regelgeving je als als zzp’er in de zorg moet houden. Het is daarom van groot belang om je met de juiste SBI-code in te schrijven.

4. BIG-register

Ga je als ZZP in de zorg aan de slag als verpleegkundige of verloskundige? Dan moet je jezelf ook laten registeren in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een wettelijk, online en openbaar register en maakt duidelijk wat je als zorgverlener kan en mag. Het doel van de wet BIG is het beschermen van patiënten tegen ondeskundige zorgverleners.

Zorgverleners in de BIG-registratie moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Het gaat om de onder andere beroepen als artsen, apothekers, fysiotherapeuten, zorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Jouw BIG-nummer dien je ook actief bekend te maken. Noteer het daarom op je website, correspondentie en facturen.

5. Vraag een AGB-code en VOG aan

Je hebt een persoonlijke AGB code nodig om de zorg die je levert te kunnen declareren. Je kan alleen een AGB-code aanvragen als je een geldig BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister hebt. Het AGB-register wordt beheerd door Vektis.

Verklaring omtrent gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag wordt via je gemeente uitgegeven door de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Voor zzp zorg heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Deze kan je digitaal aanvragen bij je gemeente. Met een VOG bewijs je dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van jouw zzp werkzaamheden.

6. Welke klanten ga je bedienen?

Voorkom schijnzelfstandigheid, wat vaak betekent dat je maar voor één opdrachtgever actief bent. Een belangrijk vraag voor jou is, welke klanten ga je bedienen. Werk je als onderaannemer voor een zorgorganisatie, als invalkracht of ga je jouw eigen cliënten opbouwen? Zorg ervoor dat je meerdere opdrachtgevers hebt, zodat schijnzelfstandigheid is uitgesloten. Werk je als zzp’er in de zorg voor een organisatie, leg dan goed in een contract of modelovereenkomst vast wat de voorwaarden zijn.

7. Verantwoordelijkheden als zzp in de zorg

Voor een groot deel bepalen jouw cliënten jouw verantwoordelijkheden. In alle gevallen ben je een eigen ondernemende zorgprofessional. Daardoor ben je zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van jouw bevoegd- en bekwaamheid. Heb je scholing nodig? Dan moet je dit zelf regelen, zodat je bevoegd en bekwaam blijft voor je vak.

Indien je als zzp’er in de zorg werkt voor een andere zorgorganisatie, dan wordt dit onderaannemer genoemd. In zo’n geval verleen je bedrijfsmatig zorg. Indien je aan je eigen cliënten de zorg verleent, wordt dat gezien als beroepsmatige zorg verlening. Je verleent dan op eigen titel zorg. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en ze heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Verdiep in je daarom in deze wet, zodat je goed weet wat jouw verantwoordelijkheden als zzp in de zorg zijn.

8. Bepalen van je uurtarief als zzp in de zorg

Belangrijk is het bepalen van jouw uurtarief. Wat ga je verdienen als zzp’er in de zorg, en wat houd je hier netto aan over? Denk goed na over je uurtarief zzp zorg, zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Verdiep je in de gangbare tarieven voor jouw zorgfunctie en natuurlijk wat jij zelf ook redelijk vindt. Houd rekening met de kosten die je hebt, zoals de belastingdienst die je moet betalen en verzekeringen. Jouw boekhouder kan je helpen bepalen wat jouw bruto uurtarief zou moeten zijn, om voldoende over te houden om van te leven.

9. Verzekeringen en Belastingen

Als zelfstandige in de zorg moet je een aantal verzekeringen afsluiten. Niet alles is verplicht, maar een aantal zijn wel aan te raden. Welke zzp verzekeringen zijn nodig? Denk hierbij aan een zorgverzekering (verplicht), aansprakelijkheidsverzekering zpp, AOV verzekering zzp en pensioenverzekering.

Als zelfstandig ondernemer in de zorg krijg je ook te maken met de Belastingdienst. Je moet je eigen inkomstenbelasting afdragen. Om de BTW hoef je als zzp’er in de zorg niet druk te maken, want deze hoef je niet te rekenen in de zorgsector.

10. Boekhouding bijhouden

Om je belastingen te betalen moet je een eigen administratie bijhouden. Dit kan veel tijd kosten, plus je bent hier wellicht niet in thuis. Zoals eerder genoemd ben je als zzp’er in de zorg zelf verantwoordelijk voor je handelen en doen. Zo ook voor je administratie.

Verstandig is om dit uit te besteden aan een boekhouder ZZP. Het spreekwoord luidt ook ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Dit geldt ook voor zzp zorg.

De totale administratie, van belastingen betalen, jaaropgave inleveren tot maandelijkse facturering kan behoorlijk ingewikkeld en tijdrovend zijn. Advies is dan ook om een boekhouder in te schakelen die dit allemaal voor jou regelt en bijhoudt. Ook jouw jaarlijkse belastingopgave wordt door de boekhouder ingevuld, die volledig op de hoogte is van slimme aftrekposten bijvoorbeeld. Daardoor verdien je als het ware de boekhoud kosten terug. Met een boekhouder voorkom je ook fouten en ben je op tijd met het indienen van je belastingpapieren. Ook kan je terecht voor vragen en advies. Een boekhouder ontzorgt jou ook als zzp’er in de zorg.

FreshZZP ontzorgt de ZZP’er

FreshZZP biedt een totaalpakket ontzorging aan voor een zzp’er in de zorg. Jouw volledige administratie wordt uitgevoerd, belastingaangiftes worden tijdig gedaan en je krijgt ook advies. Daarnaast kunnen wij je ook helpen bij het opstarten van je ondernemerschap, het berekenen van je uurloon, het adviseren van de juiste verzekeringen. Nieuwsgierig geworden naar ons FreshZZP diensten? Stuur ons een bericht of bel ons.

Vergelijkbare berichten