Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp vs Broodfonds

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP of Broodfonds, de ultieme uitleg!

Vergelijking ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering versus ZZP Broodfonds

Je hoopt natuurlijk op een gezond en lang leven, maar dat is niet voor iedereen voorbestemd. Er zijn verschillende manieren om een vervangend inkomen te regelen als je arbeidsongeschikt raakt. Wellicht heb je een flinke spaarpot of kan je terugvallen op het inkomen van je partner. Indien dit niet het geval is, kan je nadenken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP of een broodfonds ZZP.

Als je bij een werkgever in loondienst bent, ben je automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via de AOV verzekering. Maar als ZZP’er moet je dit zelf regelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP is namelijk niet verplicht, ook dat hoort bij de vrijheid van ondernemen. Je hebt de mogelijkheid als ZZP’er om je ook te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid middels een AOV verzekering ZZP of door je aan te sluiten bij een broodfonds ZZP. Waar doe je verstandig aan en wat is het verschil tussen beiden?

TIP: Geen zin om de hele tekst te lezen maar wil je direct naar de tabel met vergelijking AOV ZZP en broodfonds? Klik dan hier!

Wat schreef FreshZZP eerder over Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

We schreven eerder al over een AOV, wat een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is en hoe je die het best afsluit. Ook maakten we een lijst met uitleg van veel voorkomende termen binnen het ZZP en administratie-domein. In dit artikel gaan we dieper in op de vergelijking tussen de AOV en het broodfonds ZZP, een trend die in opkomst is. Met name nu de AOV ZZP verzekeringen van verzekeraars dreigen onbetaalbaar te worden. Daarnaast wordt het afsluiten van een AOV of vergelijkbaar vangnet binnen een paar jaar voor ZZP’ers wettelijk verplicht worden gesteld. Wil je eerst je geheugen opfrissen, lees dan ook onze andere artikelen over de AOV ZZP:

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP verzeker je jezelf van een inkomen, wanneer je arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. De hoogte van dit maandelijkse inkomen is afhankelijk van verschillende factoren, als ook de duur van de uitkering die vooraf is vastgesteld. Ook krijg je begeleiding in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en wanneer je re-integreert. In overleg vergoedt de verzekeraar soms extra kosten die nodig zijn om weer aan het werk te gaan.

Hoogte premie AOV ZZP

De hoogte van de premie AOV ZZP (arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP) is afhankelijk van de periode dat je zelfstandige bent, je bruto inkomen, wachttijd, indexatie en duur van beroep. Ook je risicoprofiel is bepalend voor de hoogte van de premie. Werk je als uitvoerder in de bouw dan heb je een ander risicoprofiel dan een boekhouder. De premie AOV ZZP die maandelijks betaald moet worden, hangt dus ook af van het beroep.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kosten

Een ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt veel flexibiliteit, maar er staat ook een prijs tegenover. Veel ZZP’ers denken dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kosten heel hoog zijn. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. De premie AOV die je betaalt is onder andere afhankelijk van je leeftijd, het verzekerde bedrag en het eigen risico dat je kiest. Laat een adviseur van FreshZZP jouw maandelijkse arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kosten berekenen, dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds is een fonds dat bestaat uit een groep ondernemers en ZZP’ers, die samen een vangnet creëren voor wanneer iemand in de groep arbeidsongeschikt of langdurig ziek raakt. Deze groep van zelfstandigen bestaat meestal uit zo’n 20 tot maximaal 50 ondernemers. Iedere maand storten de aangesloten ondernemers een maandelijks netto bedrag op een gereserveerde bankrekening tot er een maximum bedrag is opgebouwd. Ook wel de maximale buffer genoemd.

Stap je als deelnemer uit het fonds, dan kan je de buffer (voor zover deze niet is uitgekeerd) weer terugkrijgen. Het ingelegde geld blijft dus van jou. Over het broodfonds zzp beslis je vervolgens samen. Het is daarom belangrijk dat je elkaar kent door bijvoorbeeld geregeld bijeenkomsten te organiseren.

Hoogte maandelijkse broodfonds inleg

Wanneer één van de deelnemers van het broodfonds ziek is, keert het broodfonds een maandelijks bedrag uit; een netto-uitkering. De hoogte van de maandelijkse broodfonds inleg hangt af van de uitkering die je als deelnemer denkt nodig te hebben bij ziekte. Hoe hoger de gewenste uitkering, hoe hoger de inleg ook is. Je kiest hierbij het broodfonds schenkingsniveau dat bij je inkomen past. Kies je voor een lager bedrag voor het geval jij langdurig ziek wordt, dan is je broodfonds inleg ook lager.

Maximaal 2 jaar broodfonds uitkering

Het uitkeren van een maandelijks bedrag bij langdurig ziekte vindt plaats op basis van vertrouwen. Bij sommige broodfondsen zijn wel regels gesteld wanneer iemand van de groep wel of geen geld ontvangt. Eén ding is overal gelijk; je ontvangt maximaal 2 jaar een maandelijkse uitkering van het broodfonds. Begeleiding en eventuele extra kosten om weer aan het werk te komen zijn bij een broodfonds zzp voor eigen rekening.

Voorwaarden AOV broodfonds

Met een broodfonds uitkering kan je een deel van het risico van arbeidsongeschiktheid ondervangen. Het is een tijdelijk vangnet van maximaal twee jaar. Het controle mechanisme van een broodfonds zzp is gebaseerd op solidariteit en vertrouwen van de leden. Er is bijvoorbeeld geen arts die je in de gaten houdt of waar jij je geregeld moet melden.

De belangrijkste voorwaarden om als ZZP’er toe te treden bij een AOV broodfonds zijn:

  • Je moet langer dan 1 jaar zelfstandig zijn.
  • Op moment van toetreding tot AOV broodfonds arbeidsgeschikt zijn.
  • Minimale winst van 750 euro per maand.

AOV vergelijken met broodfonds

We weten nu wat een AOV en broodfonds voor zelfstandigen inhoudt. Waarbij je rekening moet houden dat een broodfonds een schenking is en een AOV een verzekering. We kunnen nu de AOV vergelijken met broodfonds. Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht gemaakt van de verschillen tussen een broodfonds en AOV.

AOV ZZP vergelijken met broodfonds ZZP:

  • AOV ZZP
  • Broodfonds ZZP
Duur uitkeringUitkering mogelijk tot aan pensioenMaximaal 2 jaar
Hoogte uitkeringFlexibel (kan oplopen tot € 150.000)Maximaal € 2.500 p/mnd
Persoonlijke inbrengGeenVeel
Premie belegd?JaNee
Tegoed meenemen bij stopzettenBij stopzetten AOV, ontvang je géén tegoed. Bij vertrek uit Broodfonds kan je het tegoed meenemen (indien er nog saldo beschikbaar is)
Transparantie uitkeringNee, AOV vergelijken is lastig.Ja, iedereen kent elkaar.
WachttijdNa verstrijken van eigen-risico periode (7 dagen tot 24 maanden)1 maand
Wie draagt risicoVerzekeraar draagt risico.Onderling vertrouwen is de basis.
Fiscaal aftrekbaarPremie AOV is fiscaal aftrekbaar. Uitbetalingen zijn belast.Inleg wordt gezien als privé vermogen en is niet fiscaal aftrekbaar. Schenking bij ziekte is onbelast.
Medisch verledenBij medisch verleden betaal je hogere premie. Medisch verleden speelt géén rol in hoogte inleg.
Voorwaarden leeftijdHoe ouder je bent, hoe hoger de premie.Voorwaarden zijn voor iedere deelnemer gelijk.
Voorwaarden risicovolle beroepenHoe risicovoller het beroep, hoe hoger de premie & andere voorwaarden.Voorwaarden zijn voor iedere deelnemer gelijk.
Premie/inleg betalingPremie betaal je aan de verzekeraar. Premie komt voor rekening van de verzekeraar.Inleg wordt gestort op Broodfondsrekening en inleg blijft van jezelf.
KostenVaste kosten toeslag.Eenmalige Inschrijfkosten (meestal ~ € 250,-) en vaste maandelijks kosten.
Hulp bij re-integratie?JaPer broodfonds verschillend
ZwangerschapsdekkingJaPer broodfonds verschilllend
Begeleiding voorkomen arbeidsongeschiktheidJaNee

Conclusie AOV versus broodfonds ZZP

Broodfonds ZZP is een mooi alternatief voor een korte periode. Het biedt echter geen oplossing voor zelfstandigen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Wanneer je als ZZP’er start is het belangrijk dat je nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Iets doen is altijd beter dan helemaal niets doen. Want iedereen kan ziek worden of een ongeluk krijgen. Veel ondernemers denken ‘dat overkomt mij niet’, maar ook zij kunnen bedrogen uitkomen.

De inleg is goedkoper bij een broodfonds, maar de uitkering is ook beduidend lager. Zeker als je volledig arbeidsongeschikt wordt, dan krijg je bij een broodfonds slechts 2 jaar uitgekeerd, terwijl een AOV tot je pensioen kan uitkeren.

Daarnaast sluit het een de ander niet uit. Je kan ook kiezen voor een broodfonds in combinatie met een AOV ZZP met 2 jaar wachttijd bijvoorbeeld. Na de 2 jaar stopt het broodfonds en kan je aanspraak maken op de AOV. Door de lange wachttijd is de premie beduidend lager dan wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP afsluit die na 7 dagen ziek zijn al uitkeert.

Meer informatie over AOV en broodfonds ZZP

Ben jij een ZZP’er en heb je nog niets geregeld voor als je ziek wordt? Wil je hier meer informatie over ontvangen? Neem dan gerust eens contact op met FreshZZP. Wij kunnen jou in samenwerking met onze verzekeringspartner goed informeren over de verschillen van een broodfonds en AOV ZZP verzekering.

Wij zetten op een rij wat het betekent als je langdurig niet kan werken. Welke kosten lopen door en op welke inkomsten kan je nog wél rekenen tijdens je ziekteperiode? Heb je zelf een goede reserve achter de hand of kan je steun krijgen van je partner? Dit zijn vragen die met je doorgenomen worden. Daarnaast kan voor je uitgerekend worden wat de premie van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kost. Op basis van deze gegevens kan je als zelfstandig ondernemer een verstandig keuze maken.

Vergelijkbare berichten