Aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP in 10 vragen

Is een aansprakelijkheidsverzekering slim om af te sluiten als ZZP’er? Met deze vraag worstelen veel ZZP’ers. Voordat we kunnen beoordelen of een aansprakelijkheidsverzekering ZZP nodig is, bespreken we wat een aansprakelijkheidsverzekering ZZP eigenlijk precies is.

Geschatte leestijd: 12 minutes

In dit artikel bespreken we wat een dergelijke verzekering inhoudt en waarom je deze wel of niet zou moeten afsluiten. We stellen 10 vragen om deze ZZP verzekering van zo veel mogelijk kanten te belichten. We bespreken of een aansprakelijkheidsverzekering ZZP verplicht is, wat de dekking is en wat de kosten zijn. De informatie is gebaseerd op een rondvraag die FreshZZP uitvoerde onder 10 grote verzekeraars voor ZZP’ers. Als in deze tekst termen genoemd worden die je nog niet kent, kijk gerust ook bij onze Veelgestelde vragen (FAQ).

1.      Wat is risico acceptatie?

Er zijn altijd risico’s die je loopt als ZZP er. Het is verstandig om deze risico’s goed te bekijken. Zo weet je of dit risico het voortbestaan van jouw ZZP onderneming in de weg kan staan. Hierbij kijk je naar de mogelijke impact en kans dat het risico werkelijkheid wordt.

Risico’s met een lage kans, maar met hoge impact, worden vaak overgedragen naar een verzekeraar. Een verzekeraar zal een bedrag uitkeren als het verzekerde risico werkelijkheid wordt.

Voorbeeld: Hoe groot is de kans dat je klant op jouw kantoor struikelt over een vloerkleed en zijn arm breekt? Hiervoor ben jij aansprakelijk, dus ook voor alle vervolg- en herstelkosten.

Hoe hoog zijn de kosten van zo’n schadeclaim?

Zorgkosten zijn hoog, dus waarschijnlijk gaat dit al gauw over meer dan € 10.000. Tel daarbij op dat je klant (tijdelijk) arbeidsongeschikt kan worden en deze kosten ook op jou verhaald zullen worden.

Hoe groot is de kans dat dit gebeurt?

Klein. Als je zorgt dat je kantoor altijd netjes en veilig is, zal dit waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar… een ongeluk zit in een klein hoekje. Omdat het risico laag is, maar de impact hoog, is het slim om risico over te dragen naar een verzekeraar.

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP gaat over het risico dat je bereid bent zelf te nemen.
Het is je eigen keuze als ZZP’er hoe je met risico omgaat.

Natuurlijk kun je ook beslissen dat de kans zó klein is, dat je het risico neemt. Je bespaart dan op kosten voor verzekering premies. Deze keuze heet “Risico Acceptatie”. Bij Risico acceptatie maak je bewust de keuze om geen actie te ondernemen. Je draagt dan zelf de impact als het mis gaat. Deze aanpak moet je niet verwarren met “Risico Negeren”. In die situatie heb je verder niet nagedacht over het risico en hoop je dat alles gewoon vanzelf goed gaat. Vaak is hoop geen goed plan..

Risico’s accepteren is een heel doordachte keuze. Risico’s negeren betekent vaak dat een ZZP onderneming erg kwetsbaar is.

2.      Wat is een aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Laten we beginnen met precies begrijpen wat deze verzekering betekent. In het bovenstaande voorbeeld ligt de aansprakelijkheid voor alle vervolgschade en kosten bij jou als ZZP’er. Tegen deze aansprakelijkheid kun je je verzekeren door een aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Een aansprakelijkheidsverzekering ZZP dekt tegen schade. Het gaat hier om schade die door jou of namens jou veroorzaakt wordt tijdens het werk. Dit kan zijn schade aan anderen, spullen van anderen of het milieu.

3.      Waarom is een verzekering tegen schadeclaims nodig als ZZP er?

De kosten van een schadeclaim, zijn vaak heel hoog en kunnen jouw ZZP organisatie bedreigen. Als de claim te hoog is, kun je zelfs failliet gaan. Natuurlijk, als je veel cash hebt, kun je er voor kiezen het risico zelf te  dragen. Bij aansprakelijkheid, kun je de kosten dan zelf betalen. Als je niet zoveel cash beschikbaar hebt, is het verstandiger het risico over te dragen aan een specialist. Zij helpen jou in geval van schadeclaim en begeleiden met het proces. Op deze manier verdwaal je niet in alle regels. De kosten voor het afdekken van deze risico’s zijn relatief laag. Terwijl maximale kosten die vergoed worden hoog zijn.

4.      Wanneer sluit je een aansprakelijkheidsverzekering af?

Wil je ZZP worden, maak dan zo snel mogelijk een eerste inschatting van de risico’s die je gaat lopen. Als je onderneming eenmaal bestaat en je bent ingeschreven bij de KvK als ZZP er, kun je een verzekering afsluiten. Natuurlijk kan het ook later. Het is begrijpelijk als je bij de start als ZZP het  risico op aansprakelijkheid accepteert. Vergeet niet dat risico accepteren niet hetzelfde is als risico negeren. Bedenk dat wanneer jij schade veroorzaakt en iemand letsel oploopt, dit veel leed voor het slachtoffer veroorzaakt. Dit leed wordt nog erger als blijkt dat jij de kosten van de schade niet kunt betalen! Op een later moment kun je alsnog naar een verzekeraar toe stappen en een aansprakelijkheidsverzekering ZZP afsluiten. FreshZZP helpt je graag dit te goed regelen.

5.      Is een Aansprakelijkheidsverzekering ZZP verplicht?

en aansprakelijkheidsverzekering ZZP is niet verplicht, wel verstandig. Een ongeval zit in een klein hoekje en een kleine fout of arbeidsongeval kan tot hoge schadekosten leiden. Het kan zelfs het voortbestaan van jouw zzp onderneming kunnen bedreigen. Extra risicovol zijn sectoren bouw en juridisch. In Nederland claimen gedupeerden tegenwoordig steeds vaker en steeds hogere bedragen. Een aansprakelijkheidsverzekering ZZP beschermt je tegen deze hoge kosten. Ook dekt de verzekering juridische kosten die bij de afhandeling komen kijken.

In sommige gevallen ben je als ZZP’er verzekerd via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van je opdrachtgever. Maar dit is geen zekerheid. Daarnaast weet je niet wat de hoogte is van het door jouw opdrachtgever verzekerde bedrag. Voor jouw opdrachtgever is het vaak prettig om te weten als jij deze risico’s zelf goed hebt afgedekt.

6.      Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Natuurlijk is het voor ieder verzekeraar verschillend wat ze wel en niet dekken in hun verzekering. Gebaseerd op een rondvraag gedaan door FreshZZP, dekken de meeste aansprakelijkheidsverzekering ZZP de volgende zaken:

 • Juridische kosten die je moet maken om jezelf te verweren in geval van een schadeclaim. Bijvoorbeeld rechtshulp bij een strafproces of tuchtprocedure
 • Kosten voor geschiloplossing waarbij geen rechter ingeschakeld wordt (zoals bijvoorbeeld mediation)
 • Kosten gerelateerd aan het inhuren van een expert om de schade te bepalen
 • Schade aan anderen of aan spullen van anderen
 • Vervolgschadekosten, die veroorzaakt zijn door een product of dienst die door jou is verkocht
 • Kosten voor herstel of vervanging van beschadigde gehuurde of geleende spullen. Bijvoorbeeld een huurauto of specialistisch gereedschap.
 • Letsel en beschadigen opgelopen tijdens werktijd door jouw werkzaamheden
FreshZZP helpt ZZP’ers met verzekeringen

7.      Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering ZZP niet?

Natuurlijk wil je weten wanneer een aansprakelijkheidsverzekering ZZP niet uitkeert. Zo kom niet voor verassingen te staan.

Wat niet verzekerd wordt is: dat wat veroorzaakt wordt door overtreding van geldende regels of wetgeving. Daar komt natuurlijk bij, geen dekking voor wat niet is afgesproken in de polis.

Dus, wat een aansprakelijkheidsverzekering ZZP niet dekt is:

 • Met opzet veroorzaakte schade.
 • Schade die ontstaat na het expres overtreden van overheidsregels of actieve veiligheidsregels
 • Kosten door schade aan jezelf en aan je eigen spullen.
 • Schade die is veroorzaakt door een vaartuig, luchtvaartuig (ook een drone) of motorrijtuig.
 • Kosten die ontstaan door situaties gerelateerd aan risicovol werk, asbest, grondontsmetting
 • Schade gerelateerd aan gevaarlijke evenementen (bijvoorbeeld vuurwerk of paarden)

Voor het eerste deel geldt dus, zorg ervoor dat je altijd geldende regels naleeft. Als het mogelijk is, werk volgens standaarden. Hiervoor kun je vaak certificeringen behalen. Bijkomend voordeel is dat je dit kunt laten zijn aan je omgeving, je klanten en prospects. Certificeringen wekken vertrouwen. En dat terwijl het eigenlijk alleen maar bevestigt dat je netjes werkt.

Voor de uitzonderingen, (lucht)vaartuigen en motorrijtuigen geldt dat andere aanvullende verzekeringen vereist zijn.

De laatste uitzonderingen (risicovol werk, gevaarlijke evenementen) zorgen ervoor dat de kans dat het mis gaat hoog is. Verzekeraars verzekeren bij voorkeur risico’s met lage kans en hoge impact. Dit voldoet daat niet aan. Een verzekeraar zal deze situaties liever niet willen verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering ZZP.

8.      Wat kun je extra verzekeren op een aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Soms is de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP niet voldoende. Dan is het raadzaam om te  bespreken wat je nog extra kunt verzekeren. In dat geval breidt de verzekeraar de verzekerde “scope” (wat verzekerd is), uit. Natuurlijk stijgen dan de kosten, dus betaal je hogere premies. De volgende opties/extra’s kwam FreshZZP het meest tegen bij de 10 grootste ZZP verzekeraars na onderzoek:

 • Beroepsaansprakelijkheid
  • Als je een adviserend beroep hebt kan je advies tot schade leiden voor je klant. Deze financiële aansprakelijkheid kan afgedekt worden door deze optie. Een berekeningsfout bijvoorbeeld bij het ontwerp van een fundering waardoor die opnieuw gemaakt zal moeten worden.
 • Bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheid
  • Als je bestuurder, commissaris of toezichthouder bent van een of meerdere bedrijven kun je door bestuurlijke fouten financiële schade veroorzaken. Deze optie dekt deze situatie, met uitzondering van onbehoorlijk bestuur.
 • Construction Allrisk (CAR) – verzekering
  • Binnen de bouw verzeker je met deze verzekering schade aan je hulpmaterialen, eigendommen van je opdrachtgever en schade aan bouwwerken. Bijvoorbeeld schade door wind of beschadiging door een constructiefout.
 • Vervoerdersaansprakelijkheid ZZP
  • Deze verzekering is voor het vervoer van goeden over de weg. Wanneer je goederen transporteert over de weg ben je tijdens het transport verantwoordelijk voor  deze goederen. Deze verzekering is gebaseerd op wettelijke regelingen AVC en CMR. De doelgroep voor deze verzekering zijn transportbedrijven en ZZP chauffeurs.

9.      Hoe hoog is het verzekerde bedrag voor de verzekering?

De maximaal verzekerde bedragen zijn verschillend per verzekeraar. Meestal zijn de bedragen beperkt door het bedrag dat maximaal per jaar uitgekeerd kan worden. Het is belangrijk dit goed tot je door te laten dringen. Een verzekeraar geeft hiermee aan dat voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP lage kans met hoge impact hun uitgangspunt is.

Heb je het idee dat verzekeraars te weinig uitkeren per jaar? Vraag je dan af of de kans dat het mis gaat niet te hoog is. Vaak kun je in zo’n geval je risico beter beperken voordat je het verzekert. Stel je geeft adviezen aan bedrijven, maar je schat het risico dat je advies tot problemen leidt hoog in. Dit kan (te) vaak leiden tot financiële aansprakelijkheidsstelling. De verzekeringsdekking is niet hoog genoeg. Om je risico te beperken, verander je je proces en laat je je advies voortaan reviewen door een onafhankelijke specialist. Pas na review stuur je het advies naar de klant. Zo gaat de kwaliteit van je werk omhoog en verlaag je de kans op fouten en slecht advies. De maximale dekking van de verzekeraars voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP is op deze manier wel voldoende.

Het gemiddeld maximaal verzekerd bedrag dat FreshZZP zag is € 5.000.000,- per aanspraak, maximum € 10.000.000,- per jaar. Uitgezonderd is de bouw, hier geldt € 2.500.000,- per aanspraak, en een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Natuurlijk bieden verzekeraars hogere dekkingen aan, maar dit is veelal maatwerk, tegen hogere premies.

10. Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP?

Gemiddeld kwam FreshZZP na navraag voor gemiddelde kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering ZZP van € 20 tot € 50 per maand. Deze tarieven zijn afhankelijk van de dekking.

De premiekosten voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP worden gemaakt voor de onderneming en komen ten laste van de onderneming. Hierdoor hoef je minder belasting hoeft te betalen. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Hoe kan FreshZZP jou helpen met een aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Een boekhouder ZZP is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en voorkomt je een hoop kopzorgen. FreshZZP neemt haar taak serieus en biedt je niet alleen ZZP administratie en boekhouding, maar ook advies. We helpen je met een afweging te maken, welke ZZP verzekeringen nodig zijn, in jouw specifieke situatie.

FreshZZP biedt ZZP administratie om zo ZZP’ers te ontzorgen. Onze jarenlange ervaring zetten we graag in om jou te helpen de juiste verzekeringen af te sluiten, tegen scherpe tarieven. We hebben een groot netwerk, waarmee we jou goed kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Natuurlijk kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. We houden je dan op de hoogte van allerlei zaken die relevant zijn voor ZZP’ers.

Wist je dat adviesgesprekken kosteloos zijn voor onze vaste klanten? Meld je aan voor onze all-inclusive pakket en we doen je boekhouding voor je en bieden je onbeperkt advies. Meld je aan en selecteer de optie “All-inclusive”. We verwelkomen je graag als klant!

Vergelijkbare berichten