Den Haag, neem de ZZP’er serieus!

Den Haag, neem de ZZP’er serieus!

Naast de grote groep MKB’ers is er nog een groep ondernemers met een inmiddels substantiële omvang: bijna 900.000 ZZP’ers telde Nederland begin 2015. In politiek Den Haag is de ZZP’er dan ook hot: wat heeft het verdienmodel van zo’n grote groep landgenoten op termijn voor consequenties? Men maakt zich zorgen over het pensioen voor deze groep en over de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. En over de gevolgen van het ZZP’er-schap voor werknemers in vaste dienst. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Maar wat is de regering nu precies van plan? De VAR wordt vervangen door de BGL om schijnconstructies en verkapte dienstverbanden te bestrijden. En er wordt druk gesleuteld aan de regelgeving. Worden er verplichtingen gesteld aan pensioenvoorziening, verzekeringen, urenregistratie en kilometertelling? Het gevaar dreigt dat de overheid de ZZP’er onderdompelt in een moeras aan nieuwe regels en verplichtingen. Iets wat haaks staat op de belangrijkste drijfveren van de ZZP’er om überhaupt voor zichzelf te beginnen: vrijheid, zelfstandigheid en passie.

Is er eigenlijk een masterplan? Heeft de overheid zich voldoende verdiept in het ZZP’er-schap? Ik roep Den Haag op om de ZZP’er vooral serieus te nemen. Ga in gesprek, ga de dialoog aan. We hebben het hier over een grote groep serieuze ondernemers, die heel bewust bezig is met waar hij of zij goed in is. Een groep bovendien, die door de omvang een aanzienlijke bijdrage levert aan de staatskas door middel van een BTW-afdracht van 21% over ieder gewerkt uur en een interessante jaaropgave. Overheid, verzin alsjeblieft geen generieke regels en systemen die niet toepasbaar zijn vanwege de diversiteit van deze grote groep. Neem de ZZP’ers serieus. Ga de dialoog aan, zodat gezamenlijk gekeken kan worden wat een ieder nodig heeft.

Leave a Reply

Meer informatie ontvangen? Nu aanvragen!