Akkoord voor alternatief BGL en VAR 1 januari 2016, overeenkomst leidend

Akkoord voor alternatief BGL en VAR 1 januari 2016, overeenkomst leidend

By 20 april 2015 Nieuws No Comments

Belofte maakt schuld
Nog voor de zomer zou Staatssecretaris Wiebes terugkomen met een rapport over zijn onderzoek naar een valide alternatief voor de met weinig enthousiasme in de Tweede Kamer ontvangen BGL. (zie eerder: BGL, is er een alternatief op komst?). En dat heeft hij gedaan. Niet alleen is hij zijn belofte nagekomen, vandaag stuurde Wiebes een brief naar de Tweede Kamer met een valide alternatief voor de BGL / VAR-kwestie. Over dit alternatief zijn zowel ZZP-organisaties als werkgeversorganisaties tevreden.

BGL?
Wat was ook al weer BGL? BGL staat voor Beschikking Geen Loonheffingen. In een BGL staat dat je opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over je inkomsten. Het idee is dat deze beschikking afgegeven wordt door de Belastingdienst, die beoordeelt of je er recht op hebt als ZZP’er, op basis van je aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder je het werk uitvoert, en ook je opdrachtgever moet je aanvraag controleren. BGL was de geplande opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), maar stuitte op veel weerstand van zowel ZZP-organisaties als werkgeversorganisaties, onder andere vanwege het feit dat beoordeling van situaties door een complexe webtool afgehandeld zou moeten worden.

Twee doelen
De missie van Wiebes was helder. Draagvlak onder alle belanghebbenden zou ontstaan wanneer het alternatief voor de BGL aan de volgende twee eisen zou voldoen:

  1. Een sectorale benadering
  2. Geconditioneerde vrijwaring voor de opdrachtgever

Het nieuwe plan geeft ruimte voor nieuwe standaardovereenkomsten en beoordeling naar geldende wet- en regelgeving voor de betreffende sector waarin de ZZP’er werkzaam is. Ook kan een opdrachtgever met zekerheid niet aangeslagen worden voor de loonheffingen over de arbeid van een ingezette ZZP’er, mits hij zich houdt aan een aantal regels, die niet alleen in een overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP’er vastgelegd moeten zijn, maar ook in werkelijkheid nageleefd moeten worden.

Duidelijkheid en gemak: overeenkomst wordt leidend
Het resultaat van het alternatief in het voorstel van Wiebes is een update van het wetsvoorstel waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn. Zowel opdrachtgever als ZZP’er krijgen van de Belastingdienst nu vooraf in één keer duidelijkheid en zekerheid over de gevolgen van de overeenkomst tussen beide voor de loonheffingen. De administratieve lasten voor de ZZP’er gaan omlaag, omdat je als ZZP’er niet meer jaarlijks je VAR hoeft aan te vragen, of informatie moet invoeren in een complexe webtool. De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten aan de hand van geldende wet- en regelgeving en geeft direct uitsluitsel.

In de praktijk
Het is de bedoeling dat ZZP-organisaties en werkgeversorganisaties overeenkomsten toetsen, waardoor waarschijnlijk sectorbrede “standaardcontracten” zullen ontstaan. Het spreekt voor zich dat er pas zekerheid is dat er geen loonheffing betaald hoeft te worden als de overeenkomst in werkelijkheid ook nageleefd wordt. Is dit niet het geval, dan zal de Belastingdienst oordelen dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn onder een dienstbetrekking, met alle gevolgen van dien.

1 januari 2016
Daarmee lijkt er een einde aan de slepende discussie te komen over wanneer werk door een ZZP’er op zelfstandige basis uitgevoerd is en de ZZP’er eigen verantwoordelijkheid draagt, of dat er sprake kan zijn van een arbeidsbetrekking. We verwachten dat de Belastingdienst het druk zal krijgen met het beoordelen van alle overeenkomsten die ingediend worden.

Lees ook verder bij ZZP-Nederland.

Leave a Reply

Meer informatie ontvangen? Nu aanvragen!